Záchvaty paniky a úzkostné stavy mohou souviset s nedostatkem vitaminů

Foto: Unsplash

Záchvaty paniky a úzkostné stavy mohou souviset s nedostatkem vitaminů

Když přemýšlíte o duševních poruchách, jako je panika a úzkost, možná nepovažujete výživu nebo její nedostatek za důležitý faktor při jejich vzniku. Zatímco někteří považují tyto poruchy za produkty různých faktorů, jako je prostředí, ve kterém lidé žijí, mohou pramenit také z tělesného ekosystému člověka. Výzkumy poukazují na nedostatek některých vitaminů jako na klíčové složky při vyvrcholení záchvatů paniky a úzkostných epizod.

Vitamin B6
Několik studií poukazuje na vitamin B6 jako na hlavní regulátor nálady a hraje důležitou roli jako kofaktor při syntéze serotoninu. Podle studie provedené v roce 2013 na Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry, and Pharmacological Sciences je serotonin neurotransmiter zodpovědný za příjemnou, klidnou náladu a jeho úbytek může výrazně změnit náladu a zvýšit úzkost a pocity paniky. Ve studii bylo zjištěno, že pacienti, kteří prodělali záchvat paniky nebo hyperventilační záchvat, měli nižší hladiny vitaminu B6 v séru než ostatních 20 dobrovolníků ve studii.

Národní institut zdraví dále spojuje nedostatek vitaminu B s depresemi, úzkostmi, fobiemi a dalšími poruchami nálady.

Hladina železa
Dalším nedostatkem, který je klíčový pro studii z roku 2013 a je spojen s úzkostí a záchvaty paniky, je železo. Podobně jako u vitaminu B6 byly sérové hladiny železa u pacientů s panickými poruchami nižší než u dobrovolných účastníků studie. Železo je také důležitým kofaktorem při syntéze serotoninu, stejně jako vitamin B6. Nízká hladina železa může vést k anémii a je spojována s únavou, slabostí, depresí, úzkostí a záchvaty paniky.

Studie BMC Psychiatry zjistila, že nedostatek železa zvyšuje riziko psychiatrických poruch, včetně poruch nálady, poruch autistického spektra, poruch pozornosti s hyperaktivitou a vývojových poruch u dětí a dospívajících. V jedné studii časopisu Journal of Nutritional Biochemistry se uvádí: "Hromadící se důkazy naznačují, že jak energetický metabolismus, tak homeostáza neurotransmiterů ovlivňují emoční chování a obě funkce jsou ovlivněny stavem železa v mozku."

Rozmanité další vitaminy mohou být také prospěšné pro celkové zdraví, pokud jsou užívány podle doporučení lékaře, ale neexistují významné vědecké důkazy, které by potvrzovaly jejich souvislost s úzkostnými poruchami tak jako vitamin B6 a železo.

Další typy vitamínů B, jako například B12, mají souvislost s úzkostí, depresí a záchvaty paniky, ale existuje pro ně méně podstatných důkazů. Úzkostné poruchy, jako jsou záchvaty paniky, lze kromě dalších změn životního stylu léčit také pomocí dobře sestavené stravy jednoduše proto, že prospívá vaší celkové pohodě, a to přirozeně zlepší vaši náladu.

Ačkoli se úzkost může zdát jako neviditelná a neuchopitelná nemoc, je důležité vzít v úvahu, že její původ může být ve skutečnosti fyziologický.

Zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23603926
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB6-HealthProfessional/
https://universityhealthnews.com/daily/stress-anxiety/natural-remedies-for-panic-attacks-backed-by-medical-science/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3680022/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4253901/
http://www.lib.okayama-u.ac.jp/www/acta/pdf/67_2_99.pdf

Zdroje: womenworking.com, Unsplash.com

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář